Uzman Dr. Yunus Öç

Uzman Dr. Yunus Öç
EĞİTİM BİLGİLERİ

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi, 2002-2008

Istanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi 2009-2014
İŞ DENEYİMİ

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi, 2009-2014


Batman Kozluk Devlet Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 2014


İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 2014-

TEZ ÇALIŞMASI

RADİUS DİSTAL UÇ PARÇALI EKLEM İÇİ KIRIKLARINDA VOLER PLAK İLE TEDAVİ SONUÇLARI

Profesyonel Üyelikler

• Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)
• Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
• Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği (ACELEMDER)
• Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
YURT DIŞI YAYINLAR

1. Yunus, O., Kilinc, B. E., Armagan, R., Kara, A., Kanar, M., & Eren, O. T. (2016). Volar locking plating treatment results in fragmented intraarticular distal radius fractures. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 17(1), 27-33.
2. Oc, Y., Ozcan M. S., Sezer H. B., Kilinc B. E., Eren O. T. (2016). Nontraumatic Myositis Ossificans of Hip: A Case Presentation. Case Reports in Orthopedics, 2016.
3. Öç Y,Kilinc BE, Atalay Y, Sezer HB, Eren OT. Autologous Conditioned Serum Treatment in the Knee Osteoarthritis. J Ann Eu Med 2017;5(1): 17-21.

4. Kara A, Celik H, Oc Y, Uzun M, Erdil M, Tetik C.Flexor tendon complications in comminuted distal radius fractures treated with anatomic volar rim locking plates.
Acta Orthop Traumatol Turc. 2016.
5. Seker A, Kara A, Armagan R, Oc Y, Varol A, Sezer HB Reconstruction of neglected achilles tendon ruptures with gastrocnemius flaps: excellent results in long-term follow-up.Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Oct

6. Kara A, Celik H, Bankaoglu M, Oc Y, Bulbul M, Sugun TS. Ultrasonic Evaluation of the Flexor Pollicis Longus Tendon Following Volar Plate Fixation for Distal Radius Fractures.
J Hand Surg Am. 2016 Mar;41(3

7. Kilinc, B. E., Kara, A., Haluk Celik, Oc Y, & Camur, S. (2016). Evaluation Of The Accuracy of
Lachman and Anterior Drawer Tests With KT-1000 In The Follow Up Of Anterior Cruciate Ligament Surgery. Journal of Exercise Rehabilitation


8. Sonmez MM, Yilmaz F, Oc Y, Erturer RE, Seckin MF, Kilinc BE, Ozturk İ. Evaluation of the Superior Gluteal Nerve During Proximal Femoral Nailing. J Clin Anal Med 2016; DOI: 10.4328/JCAM.4824.

9. Kilinc E, Adnan K, Ramazan EE, Yunus O. Mini External Fixator Assisted Metacarpal Lengthening With Distraction Method. Ser J Exp Clin Res 2015; 16 (3): 255-258

10. Kilinc, B. E., Kara, A., Oc, Y., Celik, H., Camur, S., Bilgin, E., Eren, O. T. (2016). Transtibial vs anatomical single bundle technique for anterior cruciate ligament reconstruction: A Retrospective Cohort Study. International Journal of Surgery, 29, 62-69.

11. Kilinc, B. E., Kara, A., Haluk Celik, Y. O., & Camur, S. (2016). Is anterior cruciate ligament
surgery technique important in rehabilitation and activity scores? Journal of Exercise Rehabilitation,
12(3), 232-234

12. Kilinc, B. E., Kara, A., Camur, S., Oc, Y., & Celik, H. (2015). Isokinetic dynamometer evaluation of the effects of early thigh diameter difference on thigh muscle strength in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon graft. Journal of exercise rehabilitation,11(2), 95-100.

13. Kilinc E, Kara A, Sonmez MM, Oc Y, Camur S. Isolated carpal dislocation of the trapezium. Ser J Exp Clin Res; 16 (1): 51-54


YURT İÇİ YAYINLAR

1. A Kara, Y Öç, A Şeker, M Uzun, E Ertürer, İ Öztürk A rare type of dislocation of hemiarthroplasty after intertrochanteric fracture
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 47 (3), 154-156

2. A Şeker, HB Sezer, R Armağan, Y Öç, T Işık, A Kara, İ Öztürk Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic
Şişli Etfal Tıp Bülteni 46 (3), 140-144

3. . Çamur, S., Kilinc, B. E., Sönmez, M. M., Çelik, H., & Öç, Y. (2015). Medical Cost Analysis of the Osteoporotic Hip Fractures. Turk Osteoporoz Dergisi,21(3).


DİĞER YAYINLAR

1. Eray Kilinc, Adnan Kara, Yunus Oc, Haluk Celik, Savas Camur, Osman Tugrul Eren: Functional, Clinical and Biomechanical Comparison of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Anatomical Placement of Transtibial Tunnel Placement. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 12/2014; 2(3 Suppl).BİLDİRİLER

Uluslararası Sözlü Bildiriler

1. Kara A, Celik H, Oc Y, Uzun M, Erdil M, Tetik C. The Complications Of Rim Plate In Intraarticular Comminuted (AO C2/C3) Distal Radius Fractures 16th EFORT Congress in Prague.2015


2. Eray Kilinc, Adnan Kara, Yunus Oc, Haluk Celik,Savas Camur, Osman Tugrul Eren. Functional, Clinical And Biomechanical Comparison Of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With Anatomic Transtibial Tunnel Placement .12th Tusyad Congress 2014 .İzmir Kaya Thermal&Convention, Turkey. 23 - 27 Eylül 2014
Uluslararası Poster Bildirileri
1. Adnan Kara,Metin Uzun,Ali Şeker,Yunus Öç,Haluk Çelik,Palmar Lunate- Dorsal Triquetral Trans-Scaphoid, Trans-Capitate Fracture Dislocation 15th EFORT Congress in London from 4 - 6 June 2014.
2. Kara A, Celik H, Oc Y, Uzun M, COMPARISON OF RADIOGRAPHY SERIES AND ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATION OF DORSAL CORTEX PENETRATION OF VOLAR PLATE ON RADIUS DISTAL FRACTURES. 16th EFORT Congress in Prague.2015
3. Seker, Ali ; Armagan, Raffi; Kara, Adnan; Oc, Yunus; Varol, Ali; Ozturk, Irfan; Sezer, Hasan Basri; Treatment of neglected Achilles tendon ruptures with gastrocnemius flaps: Long-term follow up results EFORT 2013, t 05 – 08 June 2013 in Istanbul, Turkey

Ulusal Sözlü Bildiriler

1. Mehmet Mesut Sonmez , Figen Yılmaz, Yunus Öç, Ramazan Erden Erturer, Mustafa Faik Seçkin, İrfan Öztirk, İntertrokanterik kırık nedeni ile Proksimal femoral çivi uygulanan hastalarda superior gluteal sinirin elektromiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011

2. Yunus Öç, Raffi Armağan,Adnan Kara, Bekir Eray Kılınç, Savaş Çamur, Osman Tuğrul Eren. İntraartiküler parçalı Radius kırıklarının Voler Kilitli Plaklarla Tedavi Sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 17-20 Nisan 2014,Wow Otel Kongre Merkezi, İstanbul

3. Bekir Eray Kılınç, Adnan Kara, Yunus Oc, Haluk Celik, Savas camur: Ön çapraz bağ
rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda uyluk atrofisinin izometrik dinamometre ile
değerlendirilmesi. 2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu; 10/2014

4. Adnan Kara, Müjdat Bankaoğlu, Yunus Öç, Tahir Sadık Sügün, Haluk Çelik, Melih Malkoç VOLAR KİLİTLİ PLAK UYGULANAN DİSTAL RADİUS KIRIKLARINDA FLEKSÖR POLLİSİS LONGUS(FPL) TENDON KOMPLİKASYONLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya 2014

5. Bekir Eray Kılınc,Adnan Kara,Mehmet Mesut Sonmez,Haluk Çelik,Yunus Öç On Capraz Bag Lezyonlarinin Otojen Hamstring Tendon Grefti Kullanilarak Transtibial Teknik Ve Anatomik Tek Band Teknigi Ile Rekonstruksiyonu Sonrasi Karsilastirmali Erken Donem Sonuclarimiz Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 17-20 Nisan 2014,Wow Otel Kongre Merkezi, İstanbul
6. Adnan Kara, Yunus Öç, Metin Uzun, Hakan Turan Çift, Mehmet Ali Uysal, Tahir Sadık Sügün VOLAR PLAK UYGULANAN RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA VİDANIN DORSAL KORTEKS PENETRASYONU TESPİTİNDE 4 YÖNLÜ RADYOGRAFİ İLE ULTRASONOGRAFİ’ NİN KARŞILAŞTIRILMASI 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya 2014

7. Mehmet Mesut Sonmez, Savas Camur, Meric Ugurlar, Osman Tugrul Eren, Yunus Oc, Bekir
Eray Kilinc. İntertrokanterik ve femur boyun kırıklı hastalarda bakım verme yükü üzerine
karşılaştırma çalışması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 10/2015Ulusal Poster Bildiriler
1. Erden Ertürer, Seçkin Sarı, Mesut Sönmez, Yunus Öç, Adnan Kara, İrfan Öztürk, Dengesiz Patlama Tarzı Torakolomber Vertebra Kırıklarında Uzun Segment Posterior Enstrümentasyonun Etkinliği 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011

2. Adnan Kara,Yunus Öç,Ramazan Erden Ertürer,Ali Şeker,İrfan Öztürk İntertrokanterik Kırık Sonrası Nadir Görülen Bir Parsiyel Protez Çıkığı Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul
3. Ali Şeker, Yunus Öç, İsmail Oltulu, Hakan Turan Çift, Mahir Mahiroğulları, ΑLFA > 60° SİZCE YETERLİ Mİ? 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2013

4. Ali Şeker, Raffi Armağan, Yunus Öç, Adnan Kara, Mehmet Mesut Sönmez, Hasan Basri Sezer, İrfan Öztürk, PEDİATRİK FEMUR BOYUN KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2013


5. Savaş Çamur, Adnan Kara, Ergün Gündüz, Haluk Çelik, Eray Kılınç. Diz Ekstansör Mekanizma Yaralanmasında Sıradışı Bir Etyolojisi: Okronozis. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2014

6. Bekir Eray Kılınç, Mehmet Mesut Sönmez, Adnan Kara, Yunus Öç, Haluk Çelik, Osman Tuğrul Eren. İzole Trapezium Çıkığı. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 17-20 Nisan 2014,Wow Otel Kongre Merkezi, İstanbul

7. Adnan Kara, Haluk Çelik, Eray Kılınç, Melih Malkoç, İsmail Oltulu. Distal Patella Parçalı Kırıklarında Parsiyel Patellektomi Sonrası Krackow Tekniği İle Yüksek Dayanımlı Sütür Kullanarak Yapılan Osteotendinöz Onarım: İki Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2014

8. Adnan Kara, Yunus Öç, Metin Uzun, Ali Şeker, Mehmet İşyar, Cihangir Tetik, EKLEM İÇİ PARÇALI (AO C2/C3) RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA RİM PLAK KOMPLİKASYONLARI 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2014

9. Haluk Çelik, Bekir Eray Kılınç, Yunus Öç, Muhammed Sefa Özcan, Savaş Çamur, Adnan Kara,ANATOMİK UYUMLU KİLİTLİ PLAKLARIN KLAVİKULA DİAFİZ KIRIKLARINDA KULLANIMI 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015


10. Haluk Çelik, Yunus Öç, Bekır Eray Kılınc, Muhammed Sefa Özcan, Savaş Çamur, Adnan Kara TİBİA DİAFİZ KIRIKLARINDA KAPALI-OYMALI İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ OSTEOSENTEZİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015

11. Haluk Çelik, Bekir Eray Kılınç, Savaş Çamur, Yunus Öç, Ali Varol, Adnan Kara, KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA AÇIK CERRAHİ GEVŞETMENİN UZUN DÖNEM SONUÇLARININ ETKİNLİĞİ 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015
12. Haluk Çelik, Bekir Eray Kılınç, Savaş Çamur, Yunus Öç, Muhammed Sefa Özcan, Adnan Kara, ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU UYGULANAN OLGULARIMIZ: EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015
13. Bekir Eray Kılınç, Adnan Kara, Mehmet Mesut Sönmez, Yunus Öç, Savaş Çamur, İZOLE KARPAL TRAPEZİUM ÇIKIĞI 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015
14. Bekir Eray Kılınç, Adnan Kara, Ramazan Erden Ertürer, Yunus Öç, DİSTRAKSİYON METODU İLE MİNİ EKSTERNAL FİKSATÖR YARDIMLI METAKARP UZATMA 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015

15. Haluk Çelik, Savaş Çamur, Yunus Öç, Bekir Eray Kılınç, Ali Varol, Rodi Ertoğrul, PEDİATRİK ANTERİOR SAKROİLİAK EKLEM ÇIKIĞI VE EŞLİK EDEN İPSİLATERAL FEMUR BOYUN KIRIĞI OLGUSU: OLGU SUNUMU 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015

16. Meriç Uğurlar, Mehmet Mesut Sönmez, Raffi Armağan, Yunus Öç, Muharrem Kanar, Osman Tuğrul Eren, DİABETİK AYAK YARALARINDA BİR EKSTREMİTEDE BİRDEN FAZLA YARANIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN Y-BAĞLANTILI VE KÖPRÜLEME SİSTEMLİ VAKUM DESTEKLİ YARA KAPAMA (VAC) TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2015

17. Bekir Eray Kılınç, Adnan Kara, Yunus Oc, Haluk Celik, Savas Çamur. Ön çapraz baş rekonstrüksiyonu cerrahi tekniğinin post-op rehabilitasyon ve aktivite skoruna etkisi var mı?
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2016

18. Bekir Eray Kılınç, Adnan Kara, Yunus Oc, Haluk Celik, Savas Çamur. Lachman ve Öne Çekmece testlerinin doğruluğunun KT-1000 artrometresi ile değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2016 (Spor Travmatolojisi Birincilik Ödülü


KURS VE SEMİNERLER

Seminerler:
• 8. Derviş Manizade Günleri, 11-12 Kasım 2009, Istanbul
• 28. Akif Şakir Şakar Günleri, 10-11 Nisan 2010, Istanbul
• 9. Derviş Manizade Günleri, 26-27 Kasım 2010, Istanbul
• 29. Akif Şakir Şakar Days, 09-10 April 2011, Istanbul
• 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Eylül 2011, Antalya
• 1. İstanbul Buluşması, 4-7 Mayıs 2011, Istanbul
• 6. Ortopedi Buluşması, 19-21 Nisan 2012, Antalya
• 2. İstanbul Buluşması 30 Mayıs-02 Haziran 2012, Istanbul
• 2. Baltalimanı Günleri , 23-25 Kasım, Istanbul
• 4. İstanbul Buluşması 14-20 Nisan 2014, IstanbulKurslar:
• 15. İlizarov Kursu, 14-16 Mayıs Adana 2010
• 1. Klinik Bilgi Yenileme Kursu 30 Eylül-02 Ekim 2010, Istanbul
• Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, Mart 2011, Edirne
• AO Temel Kursu 9-12 Haziran 2012, Izmır
• Gazi Omuz Artroskopi Kursu 2011 Ankara
• 3. Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 28-30 Eylül 2012, Istanbul
• Management of Complex Upper Extremity Trauma, Madrid 2015
Paylaş :
yunti72@gmail.com
Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Şişli İstanbul

© 2018 Uzman Dr. Yunus Öç.
Powered by mysu.com